Fundamentalna praca gen. Aleksandra Iwanowicza WładimirowaAleksander Iwanowicz Władimirow – generał dywizji rezerwy, wiceprzewodniczący Kolegium Ekspertów Wojskowych Rosji, członek Narodowej Rady Strategii, kandydat nauk politycznych.

Urodzony 17 kwietnia 1945 r. Ukończył Moskiewską Szkołę Wojskową Suworowa, Moskiewską Wyższą Szkołę Dowodzenia Armią Połączoną (1966), Akademię Wojskową. Śr. Frunze, Akademia Wojskowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.

Służył na Dalekim Wschodzie, w Grupie Wojsk Radzieckich w Niemczech, Białorusi i Wietnamie. Nagrodzony 20 nagrodami państwowymi.

Brał udział w opracowywaniu „Podstaw doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej”, ustaw Federacji Rosyjskiej „O obronie”, „O bezpieczeństwie”, „O statusie żołnierzy” i innych aktów prawnych.

więcej: flot.com/nowadays/concept/views/vladimirov/